tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

E- Referans Kaynakları

ANSİKLOPEDİLER 

Artcyclopedia ( Sanat )

Britannica

Country Reports Country Information 

CanaktanWeb ( Sosyal Bilimler )

Encylopedia Online

Encyclopedia Mythica ( Mitoloji )

Encyclopedia of Law and Economics

Internet Encyclopedia of Philosophy

Spartacus Encyclopedia of British History :1700-1960

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Stanford Encyclopedia of Philosophy (E-Encyclopedia)

The Adam Health Illustrated  Encyclopedia - NLM

The Encyclopedia of World History

Webopedia ( Bilgisayar )

 

BİYOGRAFİLER

bio. ( İngilizce )

Infoplease ( İngilizce )

BiyografiNET ( Türkçe )

BiyografiInfo ( Türkçe )

Kim Kimdir ( Türçe )

 

SÖZLÜKLER 

Almanca-Türkçe Sözlük

Altavista Babel Fish Translation

Biology-Online Dictionary

Bütün dillerde sözlük

Cambridge Advanced Learner's Dictionary

Credo Reference

Çok dilli İstatistik Terimleri Sözlüğü

Darphane sözlüğü

EPA-Terms of Environment

Fransızca-Türkçe Sözlük

Free On-line Dictionary of Computing (FOLDOC)

İngilizce-Türkçe Sözlük

LEO Deutsch-English Wörterbuch

Medical Dictionary Online

Philosophical Dictionary

Tıp Sözlüğü

Türk Dili ile İlgili Sözlükler

Türkçe Sözlük

Türkçe Yazım Kılavuzu

Webster Dictionary

 

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR 

Asos - Akedemia Sosyal Bilimler İndeksi

BibEc : Working Papers in Economi

Davranış ve Beyin Bilimleri

Education Statistics

Global Development Finance

Global Economic Monitor (GEM)

Health Nutrition and Population Statistics

HyperPSYCOLOQUY

International Comparison Program

Millennium Development Indicators

Quarterly External Debt Statistics (QEDS/SDDS)

The Serials Directory

TÜBİTAK Proje Raporları

Wall Street Journal Türkiye

World Bank Açık Erişim Veritabanları

World Development Indicators

YÖK Ulusal Tez Merkezi