tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

ILL - Makale Sağlama

  • ILL hizmetinden sadece öğretim elemanları, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile üniversite idari personeli yararlanabilir. Ödünç getirtilen materyalin iade ve ek süre / uzatma süreleri ödünç veren kütüphanenin kurallarına göre belirlenir. Buna elektronik kaynaklar da dâhildir. 
  • Ek ödünç süresi talebi, iade süresi dolmadan 1 hafta önce yapılır. 
  • Ödünç olarak getirtilecek makale, fotokopi ücreti sayfa başına 0,50 kuruştur. Bu tutarın değiştirilmesine Daire Başkanlığı karar verir. Sağlanan materyalin elektronik ortamda ( pdf veya html) olması bu kuralı değiştirmez. 
  • İade sürelerinde gecikme olduğunda üyelerin bir sonraki istekleri işleme alınmaz. 
  • ILL olarak getirtilen kaynakların geciktirilmeleri veya getirilmemeleri halinde geciktiren veya getirmeyen kullanıcının Kütüphaneler arası ödünç alma hakkından 1 yıllığına faydalanamaz. 
  • ILL kapsamında Üniversitemiz personelinin kütüphane aracılığı ile diğer üniversite kütüphanelerinden istediği kaynağın kargo ücreti isteyen kişiye aittir. Üniversite Kütüphanesi’nden istenen kaynağın kargo ücreti de, kaynağı isteyen kütüphaneye aittir. İstekler, kütüphane web sayfasında bulunan “Kişisel Hesabım” linkinden özel oturum açıldıktan sonra istek formu doldurulmak sureti ile talep edilir. 
  • Üniversiteler ve araştırma kurumları kütüphane yayınlarımızdan yararlanabilir. Kargo masrafı isteği yapan kütüphaneye aittir. Üniversitemizin ILL ile ödünç verdiği kaynaklar kaybolduğunda (kargodaki kaybolmalar dâhil) bu kaynakların bedelleri karsı taraftan alınır. Kaybolup bedeli ödenmemiş kaynaklar için “Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Formunda imzası bulunan yetkili, kütüphaneye karşı sorumludur. Buna karşılık üniversitemizden ödünç alınan kaynağı geciktiren veya kaybeden kullanıcı, kaynak bedelinin iki katını ve işlem ücretleri toplamını kütüphanemize ödemek zorundadır. 
  • Başka kütüphaneden talep edilen kaynaklar kaybolduğunda (kargodaki kaybolmalar dâhil) istekte bulunulan kurum kuralları geçerli olup aynı kurallar bizim kullanıcımızı da bağlar. Kütüphaneler arası kitap veya makale isteklerinizi kütüphane hesabınızla özel oturum açarak istek formu doldurmanız gerekmektedir.