tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Genel Bilgiler

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine göre idari yapının içerisinde yer alır.
 
Daire başkanlığımız, üniversite bünyesinde her türlü bilgi ve belgenin sağlanması, organize edilerek uluslararası standartlarda işlenmesi ve bu bilgileri eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek amaçlı kullanıma açmakla yükümlüdür.
 
Başlıca görevlerimiz arasında;
  • Akademik birimlerle işbirliği içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, 
  • Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, 
  • Uluslararası standartlarda teknik işlemlerini yaparak erişime sunmak, 
  • Sağlaması yapılan bilgi ve belgenin dolaşımını (kullanımını) sağlamak, 
  • Güncel yayınların takibini yaparak sağlamak ve duyurusunu yapmak, 
  • Bu hizmetler için gerekli olan bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kurulması ve işletilmesini koordine etmek görevlerimiz arasında yer almaktadır. 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi Madde 12'ye göre kütüphane de uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.
 
 o Kütüphane içinde cep telefonu ile konuşulmaz.
 o Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
 o Kütüphanede sigara içmek, yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.
 o Bir eserin tümünün fotokopisi telif haklarına aykırı olduğu için çekilemez.
 o Kütüphane materyali elektronik olarak korunduğundan, alarm çaldığı durumlarda arama yapılır.
 o Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta ve özel eşya personel tarafından kontrol edilir.
 o Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılmaz.
 o Kullanıcılar, kütüphane personeline ait her türlü araçları izinsiz kullanmamalı ve yerlerini değiştirmemelidir.
 o Kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmeli, sorulduğunda kimlik kartları gösterilmelidir.
 o Ödünç işlemi tamamlanmadan kaynaklar dışarı çıkarılmaz.
 o Kaynakların iade işlemi kütüphane personelince yapılır. Eğer Kütüphanede kullanılan Shelfcheck / Otomatik Ödünç- İade makinesi var ise bu makine ile de yapılacak işlemler kabul edilir.
 o Kütüphanede çalışma saatlerine uyulmalı, kullanıcılar kapanış saatinden önce özel eşyalarını da alarak kütüphaneden ayrılmalıdır.