tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Veri Tabanları

Veritabanı Adı

Lisans Süresi

Veritabanı İçeriği

Academic Search Complete (EKUAL)

 

7.500'den fazlası hakemli dergi olmak üzere 8,500'den fazla tam metin dergiyi içermektedir. Tam metne ek olarak, bu veri tabanı 15.500'den fazla dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. İçerdiği konular; sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp, bilim ve teknolojidir.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (EKUAL)

 

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği, otomotiv mühendisliği, uluslararası ticaret ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içermektedir.

Applied Science and Technology Index Retrospective (EKUAL)

 

Uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makalenin bibliyografik künyelerini içermektedir. Aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içermektedir.

Art & Architecture Source

 

 

Business Source Complete (EKUAL)

 

İktisadi ve idari bilimler, işletme, yönetim, muhasebe, yönetim bilgi sistemleri alanlarında 2,000’e yakını hakemli olmak üzere 3,800’e yakın tam metin dergiye erişmek mümkündür.


DynaMed (EKUAL)

 

Dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. Sağlık birimleri, tıp, anatomi, psikoloji alanlarında 5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetler ve ayrıca ilaç bilgileri yer almaktadır. DynaMed’in içeriği her gün 550’den fazla tıp dergisini takip eden editörler tarafından oluşturulmakta ve güncellenmektedir.


e-book Collection (EBSCOHOST)

 

Veri Tabanı İçeriği: Tüm bilimsel disiplinleri kapsayan ve  16.299 tam metin elektronik kitap içeren veri tabanıdır.
Erişim Linki:http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=ab7a6c97-6b41-44ab-a2c6-c52177932a13%40sdc-v-sessmgr01

EBSCOHOST

2016-2020

 

Education Index Retrospective (EKUAL)

 

800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunmaktadır.. İçeriğindeki konular; dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, kütüphanecilik, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi vb.

Emerald Premier

eJournals

2017-2019

 

Engineering Source

 

 

ERIC (EKUAL)

 

Eğitim literatürü ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı vermektedir.

GreenFILE (EKUAL)

 

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm konularında 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective (EKUAL)

 

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki dergileri indekslemektedir. Bu veri tabanında 1.200’e yakın süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesi bulunmaktadır. 

IEEE (EKUAL)

2018-2020

Elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 413 IEEE ve IBM dergi ve magazine, IEEE konferans başlığından bildirilere, onaylanmış ve yayınlanmış IEEE standardı olmak üzere toplam 4,5 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.

İThenticate (EKUAL)

2018-2020

Akademik çalışmalardaki intihal oranının tespiti için kullanılmaktadır. Kullanıcı hesabı için kütüphanemize başvurunuz.

Jstor Archive Journal Content (EKUAL)

2018-2020

Sanat ve Beşeri Bilimler alanlarında 3938 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

Library, Information Science & Technology Abstracts (EKUAL)

 

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indekslemektedir.

MasterFILE Complete (EKUAL)

 

İşletme, sağlık, fitness ve spor, dinlenme ve eğlence, bilimsel ve kültürel çalışmalar, eğitim, moda gibi birçok konuyu kapsamaktadır. 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

MEDLINE (EKUAL)

 

Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veteriner hekimliği, sağlık sistemi, klinik öncesi bilimler gibi tıp ve sağlık alanında 1965 yılından günümüze indekslenen 1.470'den fazla dergiyi tam metin olarak içermektedir. 

Mendeley

2019-2021

 

Newspaper Source Plus (EKUAL)

 

35 milyondan fazla tam metin makalesine, 860'dan fazla tam metin gazeteye ve 857.000'den fazla televizyon ve radyo haber metinlerine erişim sağlamaktadır.

OWID-LWW (EKUAL)

2018-2020

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) yayınevi dergilerinin yanı sıra tıp, hemşirelik, sağlık bilimleri alanlarındaki dergileri içeren tam metin veri tabanıdır.

Political Science Complete

 

 

ProQuest Dissertations & Theses (EKUAL)

2018-2020

Tüm akademik alanlardaki master ve doktora tezlerini kapsayan dünyanın en kapsamlı tez veri tabanıdır.

Science Direct Freedom Collections

2019-2021

 

Scopus

2019-2021

 

Social Sciences Index Retrospective (EKUAL)

 

Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında kitap incelemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.000.000 makaleyi indekslemektedir.

SPORTDixcus with Fulltext

 

 

Springer Nature – Academic Journals

2018-2019

 

Springer Nature – Nature Journals All

 

 

Springer Nature –Palrave Macmillan Journals

 

 

Springer Nature –Springer Link

2018-2019

 

Taylor & Francis (EKUAL)

2019-2020

Tıp, mühendislik, bilgisayar, fen, sosyal ve beşeri bilimler, sanat gibi alanlarda tam metin veri tabanıdır.

Turnitin (EKUAL)

2018-2020

Öğrenci ödevleri, projeler ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmaktadır. Kullanıcı hesabı için kütüphanemize başvurunuz.

Web Of Science

2019-2021

 

Science Citation Index

 

 

Social Science Citation Index

 

 

Art & Humanities Citation Index

 

 

Book Citation Index

 

 

Conference Procedings Citation Index – SI&SSHI

 

 

Wiley (EKUAL)

 

Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişimli dergiye Kimya, işletme, tıp, matematik, psikoloji, mühendislik, gıda bilimi, mimarlık, biyoloji, bilgisayar bilimi, tarih konularında tam metin erişim imkânı vermektedir.

TÜBİTAK Destekli Projeler - ULAKBİM

 

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarını içermektedir.

Yaşam Bilimleri Veri Tabanı TÜBİTAK ULAKBİM

 

Tarım, ormancılık, veterinerlik, hayvancılık, su ürünleri, gıda ve biyoloji alanlarında yayınlanan 73 dergi içeriğine tam metin erişmek mümkündür.

YÖK Ulusal Tez Merkezi

 

Türkiye’deki üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini kapsamaktadır.

Dergipark

 

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan 1.885 akademik dergiye erişilebilmektedir.

Hukuk Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

 

Hukuk alanında Türkiye’de yayınlanan 46 tam metin dergiye erişmek mümkündür.

Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı (MTBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM

 

Temel ve uygulamalı bilimler ile mühendislik alanlarında Türkiye’de yayınlanan 75 dergiyi içermektedir.

Project Gutenberg (Açık Erişim)

 

Veri Tabanı İçeriği: Çeşitli disiplinlerde 57.000'den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlanabilmektedir. 
Erişim Lİnki: https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM

 

Sosyal ve beşeri bilimler alanında Türkiye'de yayımlanan 362 dergiyi içermektedir.

Tıp Veri Tabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

 

205 dergi ile tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik gibi sağlık bilimleri alanında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki makaleleri kapsamaktadır.